Mezinárodně harmonizované kódy stádií norem

STÁDIUMPODSTÁDIUM
90
Rozhodovací podstádia

0
Registrace
20
Zahájení úkolu
60
Dokončení úkolu
92
Opakování dřívějšího úkolu
93
Opakování současné fáze
98
Opuštění úkolu
99
Postoupení úkolu
0
Předběžné stádium
00.00
obdržen návrh na nový projekt
00.20
návrh na nový projekt revidován
00.60
uzavření revize


00.98
Návrh na nový projekt opuštěn
00.99
Schválení a postoupení nového projektu k hlasování
10
Stádium návrhu
10.00
zaregistrován návrh na nový projekt
44105
zahájení hlasování k novému projektu
22190
uzavření hlasování
33878
Návrh vrácen k přepracování

36069
Nový projekt odmítnut
36434
Nový projekt schválen
20
Stádium přípravy
20.00
zaregistrován nový projekt v programu práce TC/SC
20.20
zahájena studie pracovního návrhu (WD)
20.60
uzavření lhůty k připomínkám


20.98
projekt zrušen
20.99
WD schválen pro registraci jako CD
30
Stádium komise
30.00
zaregistrován návrh komise (CD)
30.20
zahájení připomínkování CD
30.60
uzavření lhůty k připomínkám hlasování
30.92
CD vráceno zpět pracovní skupině

30.98
projekt zrušen
30.99
CD schválen pro registraci jako DIS
40
Stádium veřejného připomínkování
40.00
zaregistrován DIS
40.20
zahájení připomínkování DIS: 5 měsíců
40.60
uzavření hlasování
40.92
Distribuce úplné zprávy o připomínkování: DIS vráceno zpět do TC nebo SC
40.93
Distribuce úplné zprávy o připomínkování: rozhodnutí o novém připomínkování DIS
40.98
projekt zrušen
40.99
Distribuce úplné zprávy o připomínkování: DIS schválen pro registraci jako FDIS
50
Stádium schválení
50.00
zaregistrován FDIS pro formální schválení
50.20
zahájení připomínkování FDIS: 2 měsíce. doklad zaslán sekretariátu
50.60
uzavření hlasování. doklad zaslán sekretariátu
50.92
FDIS vráceno zpět TC nebo SC

50.98
projekt zrušen
50.99
FDIS schváleno k vydání
60
Stádium publikace
60.00
Mezinárodní norma ve vydání

60.60
Mezinárodní norma vydána
90
Stádium revize

90.20
Mezinárodní norma v periodické revizi
90.60
uzavření revize
90.92
Mezinárodní norma bude revidována
90.93
Potvrzena platnost mezinárodní normy na další období

90.99
Stažení mezinárodní normy podle návrhu TC nebo SC
95
Stádium stažení platnosti

95.20
zahájení stažení
95.60
uzavření hlasování
95.92
Rozhodnutí nestáhnout mezinárodní normu


95.99
Stažení mezinárodní normy