CEN/TC 278 WG 9 Dedicated short range communication (DSRC)

Vyhrazené spojení krátkého dosahu

Tato skupina naplnila své určení a byla zrušena.

 

Charakteristika WG

WG 9 se zabývá normalizací DSRC – radiových prostředků pro komunikaci na krátké vzdálenosti na frekvenci 5,8 GHz. Tyto prostředky jsou určeny pro rychlostní radiovou komunikaci vozidlo – pevný komunikační prostředek – umístěný nad nebo v blízkosti silniční komunikace. Je definována fyzická, datová a aplikační vrstva. V současnosti skupina finalizuje celkovou normativní podobu DSRC. Tento prostředek komunikace je ve své aplikační vrstvě otevřen různým dopravním úlohám – prioritní je elektronické mýtné, ale rýsují se i možnosti využití pro preferenci MHD na světelných signalizačních zařízeních, dále je to propojení on-board zařízení aut a prostředků MHD se systémy vzdálené infrastruktury.

Cílem WG 9 je poskytnout standardizované prostředí radiové komunikace, které je rezervováno výhradně pro dopravní úlohy na rezervovaném kmitočtu. Pro podobu budoucích dopravních prostředků s jejich narůstajícím stupněm elektronizace bude mít tato komunikace zásadní význam.