ETSI

Evropský úřad pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) vytváří globálně použitelné normy pro informační a komunikační technologie (ICT), včetně pevných, mobilních, rádiových, konvergovaných, vysílacích a internetových technologií.