Normy hrají v dopravní telematice zásadní význam, neboť ITS systémy jsou vytvářeny pro globální trh a jejich aplikace obvykle přesahují lokální úroveň. Na úrovni Evropy působí technická komise CEN/TC 278 a celosvětově komise ISO/TC204 Intelligent Transport Systems. Obě komise pokrývají spektrum aplikací ITS a v normalizaci hrají zásadní roli. Spolupracují na společných pracovních položkách podle tzv. Vídeňské dohody, která mimo jiné stanoví, že jedna z komisí vždy práce vede a druhá paralelně „kopíruje“ její procedurální vývoj. 

Aplikace ITS závisí na telekomunikačních schopnostech ITS zařízení a ITS systémů. Požadavky na zařízení a systémy ITS jsou formulovány v normách technické komise ETSI TC ITS, která vznikla v roce 2008 s úmyslem stanovit tyto požadavky a následně i požadavky na zkoušení shody s těmito normami. Normy CEN TC 278 a ISO TC 204 se v normách na zkoušení často na tyto normy odkazují, proto je vhodné sledovat normy ETSI.

ITS systémy využívají technologie, které nejsou normami výše uvedených komisí pokryty. Proto jsou zde uvedeny i další normy – např. na technologii radiofrekvenční identifikace RFID, které spadají do předmětu komise ISO TC 122 Obaly.

Stále více se potvrzuje trend vývoje ITS – potřeba rychlé implementace telematických systémů ve vozidlech naráží na fakt, že k 80% penetraci trhu dochází za 40 let, tedy pouze čtyři pětiny lidí obmění své vozidlo v takto dlouhém horizontu. Je tedy naprosto logické, že vývoj palubní jednotky, která je pro poskytování služeb ITS řidičům základem, nebude realizován výhradně výrobci vozidel, ale půjde spíše cestou přídavného, přenosného zařízení. Proto v roce 2008 vznikla i pracovní skupina ISO/TC 204/WG 17, která má za cíl stanovit požadavky na přenosné zařízení a rozhraní ve vozidle.

Pro budoucí vývoj je další klíčovou oblastí rozhraní člověk-stroj (HMI nebo MMI). Původně řešená problematika v CEN/TC 278/WG 10 byla zcela přesunuta do ISO TC 22/SC 13, která se zabývá ergonomií v silničních vozidlech a její výstupy jsou používány např. při crash testech a zkouškách zátěže kladené na řidiče sdělováním informací telematickými zařízeními během řízení vozidla.