Dřevozpracující průmysl – 2019

Technologie KAPS-LE byla od počátku vyvíjena pro lesní cesty. Ovšem dřevo se z lesa vozí na pily, a manipulační sklady pil, pojížděné a extrémně zatěžované nakladači a odvozními soupravami si řekly brzy o vyzkoušení nové únosné konstrukční vrstvy. Počínaje první manipulační plochou na školním polesí Valšovice Střední lesnické školy Hranice v roce 2012 se v následujících letech začaly realizovat stále větší výměry zpevněných ploch na pilařských provozech, kterým dominuje Pila Javořice a.s. ve Ptení s plochou přes 16.000 m2 KAPS-LE.

Výmluvným dokladem o spolehlivé službě KAPS-LE je již VI. Postupných etap zpevnění a obnovy manipulačního skladu a logistiky u Jilosu Horka z Wotan forest A.S.

Potěšující jsou příklady z malých pil, kde se KAPS-LE zasloužilo o kvalitativní přechod z nestmelených a často v dešti rozbahněných ploch do kvalitních únosných komunikací.

Poděkování všem progresivním pracovníkům pil, které umožnily úspěšné ověření technologie KAPS-LE se uskutečnilo udělení CENY KAPS-LE 12. 11. 2019 v Grešlovém Mýtě.