Ing. Karel Blažek

Ing. Karel Blažek jako vedoucí pracoviště Brno ve spolupráci s Ing. Robertem Štěpánkem z VVÚPrS provedli první ověření popílkové suspenze jako výplně kostry kameniva do podkladních vrstev vozovky. Kompletní technické řešení vrstvy KAPS – Kamenivo zpevněné popílkocementovou suspenzí získalo Autorské osvědčení č. 256273, následně bylo zpracováno k technickému použití v podobě technologického pokynu Sdružení pro výstavbu silnic v ČSR č. 23 a v konečné podobě se stalo součástí kmenové normy ČSN 736127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy. Počínaje rokem 2008 se Ing. Karel Blažek podílel v rámci autorského týmu SILMOS s.r.o. na prvních zkouškách nové krytové vrstvy KAPS-LE, která byla následně uznána jako samostatné technické řešení v podobě tří patentů a tří odvozených užitných vzorů.

 

Ing. Pavel Reichel

Evropský patentovaný a známkový zástupce Ing. Pavel Reichel převzal v roce 2012 nelehkou agendu patentové ochrany nové technologie KAPS-LE pro lesní cesty, kde bylo nutné vymezit zásadní odlišnosti od původního řešení KAPS pro podkladní vrstvy silnic a dále vyčlenit jako samostatné technické řešení s patentovou ochranou pro použití na recyklaci vozovek z penetračního makadamu a pro zpevnění a opravu panelových ploch. Díky jeho precizní práci byly SILMOS s.r.o. zapsány tři CZ patenty (304374, 305239, 306682) a tři odvozené užitné vzory (24749, 27208, 29448) a ochranná známka 355618.