CEN/TC 278 WG 15 eSafety

eCall – tísňové volání z vozidla

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Jan VotoupalIntens Corporation s.r.o.

Charakteristika WG

'ECall' je tísňové volání generované buď automaticky prostřednictvím aktivace senzorů ve vozidle, nebo manuálně cestujícími ve vozidle; při aktivaci poskytuje oznámení a relevantní informace o poloze na nejvhodnější centrum tísňového volání (PSAP), a to prostřednictvím mobilních bezdrátových komunikačních sítí a nese s sebou standardizovaný minimální soubor dat, oznamující, že se stala nehoda, která vyžaduje reakci záchranných služeb a vytváří zvukový kanál mezi cestujícími ve vozidle a nejvhodnější 'centrem tísňového volání'.

Následující obrázek ilustruje systému eCall, kterým se zvyšuje potenciál záchrany života rychlejším příjezdem záchranné služby na místo nehody.

Důvody pro eCall

Tísňová volání z vozidel nebo mobilních telefonů pomocí bezdrátových technologií mohou posloužit cílům významně snížit počty úmrtí a zranění na silnicích, ale řidiči mají často velmi malé (nepřesné) povědomí o lokální dopravní situaci, zejména na meziměstských komunikacích nebo v cizině. Navíc v mnoha situacích není běžný mobilní telefon dostupný nebo cestující ve vozidle nejsou schopni telefonovat. Situace je ještě horší pro ty, kteří cestují přes hranice. Vysoký (a zvyšující se) počet vozidel cestujících v zahraničí také přispívá k potřebě systému automatického tísňového volání ve vozidlech. Například v EU je zaznamenáno přes 100 milionů jízd do jiné členské země ročně v evropské patnáctce (EU-15). Z toho 65 % lidí se cítí méně ochráněni, když cestují v cizině, a většina z nich nezná číslo, na které by volali v případě tísně (v některých zemích i více než 60%). Problémy s jazykovým vybavením jsou stálé a neumožňují potřebnou úroveň komunikace. Navíc ve vážných případech nejsou oběti schopné telefonovat, protože jsou vážně zraněni nebo uvězněni, neznají místní tísňovou linku a v mnoha případech, zejména v odlehlých místech a pozdě v noci, nebývají na místě žádní svědci, kteří by měli mobilní telefon a smysl pro občanskou povinnost.

Cílem implementace panevropského systému tísňového volání (eCall) je automatizovat oznámení o dopravní nehodě na území celé EU a v přidružených zemích stejnými technickými standardy a se stejnou kvalitou služby použitím mobilní telekomunikační sítě (např. GSM) a evropské přednastavené tísňové směrové adresy (TS12), a poskytnout prostředek také pro manuální spuštění oznámení o dopravní nehodě.

Normy eCall

Kromě této pracovní skupiny vznikají normy potřebné pro eCall i v jiných skupinách podle předmětu jejich zaměření, např. v ETSI MSG (Komise ETSI odpovědná za aspekty telekomunikačního systému), která přejímá normy 3GPP jako normy ETSI (především požadavky na službu eCall a in-band modem). Pracovní skupina CEN se zabývá definováním aplikace, aktérů a jejich povinností. Tabulka norem WG 15 je uvedena níže: