CEN/TC 278 WG 15 ecall

Tísňové volání eCall

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Jan VotoupalIntens Corporation s.r.o.

 

Charakteristika WG

eCall je tísňové volání spuštěné buď automaticky aktivací senzorů ve vozidle, nebo manuálně cestujícími ve vozidle. Při aktivaci systém poskytne oznámení a příslušné souřadnice nehody nejvhodnějšímu centru tísňového volání (PSAP) prostřednictvím mobilní bezdrátové komunikační sítě, přenese určený normalizovaný minimální soubor dat (MSD) oznamující, že se stala nehoda, která vyžaduje reakci záchranných složek, a naváže hlasovou komunikaci mezi cestujícími ve vozidle a nejvhodnějším PSAP.