ISO/TC 204 WG 10 Traveller information systems

Dopravní a cestovní informace

Je zrcadlovou komisí CEN TC 278 WG 4.

 

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Petr Bureš, Ph.DČVUT, Na Florenci 25, 110 00 Praha 1

 

Předmět činnosti:

WG 10 se zabývá včasným dodáním přesných, relevantních informací cestujícím vhodnou formou. To se dotýká široké řady dopravy městské, meziměstské a regionální. Cestující by měli mít jednoduchý přístup ke uceleným informacím o dopravních alternativách a přesné informace o současné a očekávané dopravní situaci.