ISO/TC 204 WG 10 Cestovní informační systém

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Petr Bureš, Ph.DČVUT, Na Florenci 25, 110 00 Praha 1

Sekretariát: Britský normalizační institut (BSI)

Konvenor: Paul Burton, Oscar Faber

Předmět činnosti:

WG 10 se zabývá včasným dodáním přesných, relevantních informací cestujícím vhodnou formou. To se dotýká široké řady dopravy městské, meziměstské a regionální. Cestující by měli mít jednoduchý přístup ke uceleným informacím o dopravních alternativách a přesné informace o současné a očekávané dopravní situaci. Tato pracovní skupina úzce spolupracuje s CEN TC 278 WG 4.

Úkolové skupiny (SWG)

SWG 10.1 Dopravní a cestovní informace pomocí kódování dopravních zpráv

Konvenor: Ralf Duckeck, Robert Bosch GmbH


SWG 10.2 Dopravní a cestovní informace přes radiomajáky DSRC

Konvenor: Jean-Michel Valade, Renault


SWG 10.3 Dopravní a cestovní informace přes sítě mobilních telefonů

Konvenor: Peter Geen, Volvo AB


SWG 10.4

Status: neaktivní


SWG 10.5 Dopravní a cestovní informace přes systémy stacionárního vysílání

Konvenor: Professor Ryuichi Kitamura, Oddělení systémů pozemního stavitelství, Kyoto University Sakyo-ku


SWG 10.6 Dopravní a cestovní informace, Integrace uživatelských služeb

Konvenor: Jackson Wang