ISO/TC 204 WG 14 Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci

Funkce Jméno Organizace
Gestordoc. Ing. Petr Bouchner, PhD.ČVUT v Praze Fakulta dopravní; Horská 3, 128 03 Praha 2

Sekretariát: Japonský normalizační institut (JISC)

Konvenor: Kiichi Yamada, Senior Engineer, Car Research & Development Center, Mitsubishi Motors Corporation

Předmět činnosti:

Zahrnuje standardizované nástroje systémů, které slouží jednomu nebo více z následujících účelů:

  • předcházení nehod

  • zvyšování silniční efektivnosti

  • zvyšování orientace řidiče

  • snižování pracovní zátěže řidiče

  • zlepšování úrovně bezpečnosti, ochrany a pomoci cestujících pomocí informací o jízdním prostředí prováděním jedné nebo více z následujících funkcí:

  • monitorování dopravní situace

  • varování před hrozícím nebezpečím

  • doporučování nápravných kroků

  • částečně nebo plně automatizované jízdní úkoly

  • tísňová hlášení cestujících a požadavky na nouzové služby včetně služby lékařské, policejní, požární a servisní.

Informace o jízdním prostředí mohou pocházet ze senzorů na palubě vozidla, z ostatních vozidel a/nebo z infrastruktury. Jízdní prostředí zahrnuje všechny externí faktory, které ovlivňují vozidlo nebo řidiče včetně dopravy, počasí a podmínek povrchu vozovky.