ISO/TC 204 WG 14 Vehicle/roadway warning and control systems

Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci

 

Funkce Jméno Organizace
Gestordoc. Ing. Petr Bouchner, PhD.ČVUT v Praze Fakulta dopravní; Horská 3, 128 03 Praha 2

 

Předmět činnosti:

Pracovní skupina WG 14 pracuje na standardizaci technologie řízení jízdy s cílem snížit pracovní zátěž řidiče, zvýšit pohodlí, zvýšit povědomí o nebezpečí, předcházet nehodám a zmírnit škody pomocí pokročilých technologií. Na trhu jsou již k dispozici vozidla vybavená systémy, jako je adaptivní tempomat (ACC) a systém pro zmírnění čelního nárazu vozidla (FVCMS). Pracovní skupina WG 14, které předsedá Japonsko, zahrnuje mnoho zúčastněných zemí a je všeobecně uznávána jako jedna z nejaktivnějších skupin v TC 204.

Informace o jízdním prostředí mohou pocházet ze senzorů na palubě vozidla, z ostatních vozidel a/nebo z infrastruktury. Jízdní prostředí zahrnuje všechny externí faktory, které ovlivňují vozidlo nebo řidiče včetně dopravy, počasí a podmínek povrchu vozovky.