PODĚKOVÁNÍ ZPRACOVATELŮM NORMALIZAČNÍCH ÚKOLŮ PŘEJÍMANÝCH EVROPSKÝCH NOREM

 

Právě před deseti lety na první konferenci Asfaltové vozovky 1995 v Českých Budějovicích byl vyhlášen Národní program přejímání evropských norem pro pozemní komunikace. Byl vyhlášen s poukazem na jiný Národní program, kterým prezident Spojených států amerických John F. Kennedy stanovil začátkem šedesátých let dvacátého století jako cíl přistání na Měsíci do konce desetiletí. Mnozí pamatujeme památná slova Neila A. Armstronga, prvního člověka, který vkročil 21. července 1969 při letu Apolla 11 na Měsíc: „Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“. Zvláštní dějinnou shodou jsme se právě v letošním roce stali svědky vyhlášení jiného Národního programu, kterým jiný americký prezident George W. Bush stanovil cíl přistát s lidskou posádkou na Marsu do roku 2030. Jak je vidět, i velké státy mohou mít své velké programy překračující hranice jednoho volebního období.

Jakkoli se může zdát nesouměřitelné toto srovnání, Národní program přejímání evropských norem trvá již celé desetiletí a ještě není u úplného konce. Přesto bylo jen ze sledované normalizační komise CEN/TC 227 Silniční materiály převzato k dnešnímu dni bezmála 80 % z celkového plánovaného počtu více než 150 evropských norem. Smysl vyhlášení Národního programu spočíval právě v té nezbytné mobilizaci veškerého odborného, organizačního i ekonomického potenciálu, bez kterého by nemohl být uskutečněn. V zemi, která postrádá institucionální výzkum pro silniční stavitelství, byl Národní program postaven na dobrovolnosti všech zúčastněných partnerů, počínaje Ministerstvem dopravy přes Ředitelství silnic a dálnic ČR, nově ve zvlášť významné úloze Státního fondu dopravní infrastruktury přes iniciátora Sdružení pro výstavbu silnic Praha a za velké podpory Českého normalizačního institutu.

Ovšem toto úvodní pozvání na konferenci Asfaltové vozovky 2005 není formulováno jako oficiální výčet úspěchů. Je míněno ve sféře zcela osobní, neboť koneckonců každá přeložená a převzatá evropská norma má za sebou jednoho českého zpracovatele, který se jí ujal naprosto nad rámec svých pracovních povinností. K těmto lidem směřuje slavnostní poděkování a pocta při zahájení konference Asfaltové vozovky 2005, neboť na nich ležela tíha realizace tohoto nevyhnutelného Národního programu.

A právě v té blížící se chvíli, kdy se stanou členy zcela výlučného klubu zpracovatelů ČSN EN s pamětní medailí, je vhodné vzpomenout si na okamžiky, kdy se všechno zdálo beznadějné. Jakou dobrovolně přijatou povinnost chtít po lidech v transformující se ekonomice při probíhající restrukturalizaci silničního hospodářství druhé poloviny devadesátých let? Všichni ti, kteří by to dokázali, měli spoustu vlastní práce. V té nejzoufalejší chvíli přinesla zvrat zdánlivě absurdní, možná až tragikomická otázka: „Nechcete se stát tátou nebo mámou osiřelé evropské normy? Potřebujeme pro ně rodiče, jinak u nás nezdomácní…“

Je nádherné, že se našlo tolik desítek ochotných „rodičů“ přejímaných evropských norem. Je to nádherné z mnoha důvodů. Jeden zdaleka ne nejmenší z nich je ten, že Národní program dokázal vzkřísit a povzbudit ty nejlepší rysy z národních vlastností. Připomnělo mi to nezištnou pomoc při povodních, dálkovou adopci dětí v Indii nebo v Africe, neuvěřitelně vysoké sbírky na pomoc obětem tsunami a koneckonců i tu nekrvavou revoluci převlečenou do sametu. Je nádherné, že máme mezi sebou obětavé lidi, kteří nám ukazují i při tom nejběžnějším pracovním životě, čeho lze dosáhnout. Těším se na setkání s nimi a na to, že jim budeme moci všichni společně poděkovat.

Jménem pořadatelů konference Asfaltové vozovky 2005 České silniční společnosti a Sdružení pro výstavbu silnic Praha


Ing. Igor Večerka

WG 1: ASFALTOVÉ SMĚSI

Ing. Dušan Sitař, TPA ČR, s.r.o.

ČSN EN 12697-1

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: Obsah rozpustného pojiva

 

Ing. Milan Slavíček, SILMOS-Q s.r.o.

ČSN EN 12697-2

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 2: Zrnitost

ČSN EN 12697-29

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

 

Ing. Vladimíra Pchálková, TPA ČR, s.r.o.

ČSN EN 12697-2

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 2: Zrnitost

 

Ing. Zdeněk Komínek, Stavby silnic a železnic, a.s.

ČSN EN 12697-3

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení

 

Ing. Jaroslav Dostál, OAT, s.r.o.

ČSN EN 12697-4

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona

 

Ing. Václav Neuvirt, CSc., NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.

ČSN EN 12697-5

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti nezhutněné směsi

 

Ing. Květoslav Urbanec, CONSULTEST s.r.o.

ČSN EN 12697-6

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového

ČSN EN 12697-10

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 10: Zhutnitelnost

 

Ing. Petr Hyka, TPA ČR, s.r.o.

ČSN EN 12697-8

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

ČSN EN 12697-35

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 35: Laboratorní výroba směsí

ČSN EN 12697-36

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky

 

Ing. Petr Hýzl, Ph.D., VUT Brno FAST

ČSN EN 12697-12

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

ČSN EN 12697-15

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

ČSN EN 12697-23

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu

ČSN EN 12697-33

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

 

Ing. Lubomír Žalman, Skanska DS a.s.

ČSN EN 12697-13

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 13: Měření teploty

 

Ing. Pavel Šrámek, COLAS CZ, a.s.

ČSN EN 12697-14

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 14: Obsah vody

 

Ing. Petr Meluzin, IMOS Brno, a.s.

ČSN EN 12697-17

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního

ČSN EN 12697-19

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 19: Propustnost zkušebního tělesa

 

Ing. Jiří Kašpar, SSŽ, a.s.

ČSN EN 12697-18

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 18: Stékavost pojiva

ČSN EN 12697-28

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

 

Ing. Pavel Ševčík, ŘSD ČR

ČSN EN 12697-20

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese

ČSN EN 12697-21

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese

 

Dr. Ing. Michal Varaus, VUT Brno FAST

ČSN EN 12697-22

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 22: Zkouška pojíždění kolem

 

Ing. Petr Zach, ČMO, s.r.o.

ČSN EN 12697-27

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 27: Odběr vzorků

 

Ing. Rostislav Lojda, Silniční inženýrská Společnost, s.r.o.

ČSN EN 12697-30

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

 

Ing. Jan David, TPA ČR, s.r.o.

ČSN EN 12697-34

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 34: Marshallova zkouška

 

Ing. René Uxa, ASPK, s.r.o.

ČSN EN 12697-38

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace

 

WG 2 Nátěry a kalové vrstvy

Ing. Václav Valentin, TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

ČSN EN 12272-1

Nátěry – Zkušební metody – Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení v příčném směru

 

RNDr. Jaromír Dvořák, MSc., SILMOS-Q s.r.o.

ČSN EN 12272-2

Nátěry – Zkušební metody – Část 2: Vizuální posuzování poruch

ČSN EN 12274-1

Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva

ČSN EN 12274-3

Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 3: Konzistence

 

RNDr. Mgr. Jan Zavřel, IMOS Brno, a.s.

ČSN EN 12272-3

Nátěry – Zkušební metody – Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit

ČSN EN 12274-2

Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva

 

RNDr. Jaroslav Krejčí, CSc.

ČSN EN 12274-4

Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 4: Stanovení koheze směsi

ČSN EN 12274-5

Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 5: Stanovení opotřebení

 

Ing. Luděk Horáček, SSŽ, a.s.

ČSN EN 12274-6

Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 6: Pokládaná množství

 

WG 3 Cementobetonové kryty a zálivkové hmoty

Ing. Marie Birnbaumová, ŘSD ČR

ČSN EN 13863-1

Cementobetonové kryty – Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě

ČSN EN 13863-2

Cementobetonové kryty – Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami

ČSN EN 13863-3

Cementobetonové kryty – Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech

ČSN EN 13877-2

Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky na cementobetonové kryty

ČSN EN 13877-3

Cementobetonové kryty – Část 3: Specifikace pro kluzné trny používané do cementobetonových krytů

ČSN 73 6123-1

Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: Provádění a kontrola shody

 

Ing. Jaroslava Škarková, Dálniční stavby Praha, a.s.

ČSN EN 13877-1

Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály

ČSN 73 6123-1

Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: Provádění a kontrola shody

 

Ing. Vladimír Hampl

ČSN EN 13880-1

Zálivky za horka – Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C

ČSN EN 13880-2

Zálivky za horka – Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C

ČSN EN 13880-3

Zálivky za horka – Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience)

ČSN EN 13880-4

Zálivky za horka – Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti – Změna hodnoty penetrace

ČSN EN 13880-5

Zálivky za horka – Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení

ČSN EN 13880-6

Zálivky za horka – Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení

ČSN EN 13880-7

Zálivky za horka – Část 7: Funkční zkoušky zálivek

ČSN EN 13880-8

Zálivky za horka – Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva

ČSN EN 13880-9

Zálivky za horka – Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

ČSN EN 13880-10

Zálivky za horka – Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po kontinuálním protahování a stlačování

ČSN EN 13880-11

Zálivky za horka – Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

ČSN EN 13880-12

Zálivky za horka – Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu)

ČSN EN 13880-13

Zálivky za horka – Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením

ČSN EN 14188-1

Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

 

Ing. Jaroslav Hvízdal, OAT s.r.o.

ČSN EN 14187-1

Zálivky za studena – Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání

ČSN EN 14187-2

Zálivky za studena – Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí

ČSN EN 14187-3

Zálivky za studena – Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností

ČSN EN 14187-4

Zálivky za studena – Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva

ČSN EN 14187-5

Zálivky za studena – Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze

ČSN EN 14187-6

Zálivky za studena – Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií

ČSN EN 14187-7

Zálivky za studena – Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene

ČSN EN 14187-8

Zálivky za studena – Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření

ČSN EN 14188-2

Zálivky a vložky do spár – Část 2: Specifikace pro zálivky za studena

 

WG 4 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy

Ing. Jan Zajíček

ČSN EN 13286-1

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků

ČSN EN 13286-46

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV)

ČSN EN 13286-47

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

 

Ing. Vladimír Kuchta, CSc.

ČSN EN 13286-2

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova zkouška

ČSN EN 13286-50

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 50: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu

 

Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o.

ČSN EN 13286-3

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Vibrační tlak s řízenými parametry

ČSN EN 13286-4

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Vibrační pěch

ČSN EN 13286-5

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Vibrační stůl

ČSN EN 13286-51

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 51: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí vibračního pěchu

ČSN EN 13286-52

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 52: Metody pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí

ČSN EN 13286-53

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 53: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí osového tlaku

 

prof. Ing. Petr Klablena, DrSc.

ČSN EN 13286-7

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji

 

Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., CDV

ČSN EN 13286-40

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy

ČSN EN 13286-41

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy

ČSN EN 13286-42

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy

ČSN EN 13286-43

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy

 

Ing. Stanislav Říhánek, VUSH, a.s.

ČSN EN 13286-44

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa vysokopecní strusky

 

doc. Ing. Vlastimil Bílek, CSc.

ČSN EN 13286-45

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy

 

Ing. Aleš Kratochvíl, CDV

ČSN EN 13286-49

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy

ČSN EN 13036-7

Povrchové vlastnosti vozovek a letištních ploch – Zkušební metody – Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vrstev vozovky – Zkouška latí

 

CEN/TC 154 SG3 Kamenivo

Ing. Karel Blažek, SILMOS s.r.o.

ČSN EN 13179-1

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi – Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička

ČSN EN 13179-2

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi – Část 2: Asfaltové číslo

ČSN 72 1187

Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi – Zkouška ztrátou sušením

ČSN EN 13043

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

 

Ing. Petr Svoboda, SILMOS s.r.o.

ČSN EN 13043

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

 

Ing. Miroslav Hörbe, Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

ČSN EN 13043

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

 

Ing. Vilém Migl, TZÚS, s.p.

ČSN EN 12620

Kamenivo do betonu

 

Ing. Jan Čihák, Správa železniční dopravní cesty, s.o.

ČSN EN 13450

Kamenivo pro kolejové lože

 

CEN/TC 336 asfaltová pojiva

Ing. Jiří Plitz, PARAMO, a.s.

ČSN EN 12591

Specifikace pro silniční asfalty

ČSN EN 13924

Specifikace pro tvrdé silniční asfalty

ČSN EN 12597

Terminologie řada padesáti dalších specifikací a zkušebních metod z CEN/TC 336 Asfaltová pojiva

 

Ladislava Víchová, PARAMO, a.s.

ČSN EN 12591

Specifikace pro silniční asfalty

ČSN EN 13924

Specifikace pro tvrdé silniční asfalty

ČSN EN 12597

Terminologie řada padesáti dalších specifikací a zkušebních metod z CEN/TC 336 Asfaltová pojiva

 

CEN/TC 254 WG 6 Hydroizolační pásy a fólie

Ing. Zuzana Červenková, SILMOS s.r.o.

ČSN EN 1107-1

Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení rozměrové stálosti

ČSN EN 1108

Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tvarové stálosti při cyklických změnách teploty

ČSN EN 1109

Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

ČSN EN 1110

Hydroizolační ásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě

ČSN EN 12039

Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení přilnavosti posypu

ČSN EN 12310-1

Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)

ČSN EN 12311-1

Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tahových vlastností

ČSN EN 12316-1

Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích

ČSN EN 12317-1

Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení smykové odolnosti ve spojích

ČSN EN 13375

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Příprava zkušebních těles

ČSN EN 13596

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti v tahu

ČSN EN 13653

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti ve smyku

ČSN EN 14691

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení

ČSN EN 14692

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy

ČSN EN 14694

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku

 

CEN/TC 167 Stavební ložiska

Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s.

EN 1337-1

Stavební ložiska – Část 1: Všeobecná pravidla navrhování

EN 1337-2

Stavební ložiska – Část 2: Kluzné prvky

EN 1337-4

Stavební ložiska – Část 4: Válcová ložiska

EN 1337-6

Stavební ložiska – Část 6: Vahadlová ložiska

EN 1337-7

Stavební ložiska – Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska

EN 1337-9

Stavební ložiska – Část 9: Ochrana

EN 1337-10

Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba

EN 1337-11

Stavební ložiska – Část 11: Doprava, skladování a osazování

 

CEN/TC 178 a CEN/TC 229 Dlažební prvky a obrubníky a betonové prefabrikáty

Ing. Václav Vimmr, CSc., STÚ-K, a.s.

ČSN EN 1338

Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1339

Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1340

Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1341

Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1342

Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343

Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13369

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

ČSN EN 13198

Betonové prefabrikáty – Uliční vybavení a zahradní výrobky

Řada dvaceti dalších ČSN EN z CEN/TC 178 Dlažební prvky a obrubníky

a z CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty