SILNIČNÍ KONFERENCE 2006

uvodnistranka.jpg

6759.jpg

Ing. FRANTIŠEK JURÁŇ

ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody
ČSN EN 1317-2 Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-3 Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN P ENV 1317-4 Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

6749.JPG

Ing. ONDŘEJ HÁJEK a Jiří Zukal

ČSN EN 12675 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12368 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Návěstidla
ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Výstražná světla
ČSN P ENV 13563 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel
ČSN 36 5601 Systémy silniční dopravní signalizace

6750.jpg

6751.jpg

Ing. LIBOR LÁDYŠ

ČSN EN 1793-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou
ČSN EN 1793-2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Určení vzduchové neprůzvučnosti laboratorní metodou
ČSN EN 1793-3 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

Ing. JAROSLAV KOTEK

ČSN 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení
ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření

Ing. KAREL NOVOTNÝ

ČSN EN 1794 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - části 1 a 2 Neakustické vlastnosti
ČSN P CEN/TS 1793 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - části 4 a 5 Zkušební metody pro stanovení akustických vlastností
ČSN EN 14389-2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti
ČSN EN 14388 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace

6753.jpg

Ing. PAVEL SKLÁDANÝ

ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky a zkušební metody

Ing. JITKA ROKYTOVÁ

ČSN EN 12676-1/A1 Clony proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky

6754.jpg

Ing. MICHAL SKLENÁŘ

ČSN EN 12676-1 Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky
ČSN EN 12676-2 Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 2: Zkušební metody

6755.jpg

Ing. JAN ŘÍHA

ČSN EN 12414 Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků - Technické a funkční požadavky

LEOŠ NEKULA

ČSN EN 13036-3 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky

Ing. IRENA ŠAŠINKOVÁ,CSc.

ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení
ČSN EN 1790, ČSN EN 1824, ČSN EN 13212 a ČSN P ENV 13459, části 1, 2 a 3 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení
ČSN EN 13197 Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení
ČSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

6756.jpg

Ing. IVO LIŠKUTÍN

ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky
ČSN EN 1463-2 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích
ČSN EN 13422 Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

Ing. JAN ZALEŠÁK in memoriam

ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi
ČSN EN 1424 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina

6757.jpg