CEN/TC 278 WG 1 Electronic Fee Collection (EFC)

Elektronické vybírání poplatků

Funkce Jméno Organizace
GestorMgr. Jakub RajnochČVUT, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Člen NATIng. Jaroslav AltmannEurowag, Praha
Člen NATIng. Tomáš AmbrožCGI

Charakteristika WG

Práce komise CEN/TC 278 se již delší dobu koncentruje především na oblast elektronického výběru mýtného, o čemž svědčí téměř polovina stabilně schvalovaných závěrů ze zasedání celé komise. Je to dáno velkou angažovaností Evropské Komise, která finančně podporuje jednotlivé expertní týmy pro tvorbu norem (tzv. PT), jejichž počet je v současné době 11. Tyto týmy produkují velké množství norem. Normy jsou zpracovávány na základě mandátu EK M/338 podle požadavků směrnice 2004/52/ES a Rozhodnutí 2009/750/ES, a jejich cílem je vytvořit technické nástroje pro podporu panevropské služby elektronického mýtného (EETS). Tato služba má za cíl zavést jednu palubní jednotku pro každé nákladní vozidlo a otevřít možnosti pro obdobné zpoplatnění ostatních vozidel. Každý členský stát EU je tak povinen připravit podmínky pro provozování této služby a být otevřen pro jednání s případnými provozovateli evropské služby elektronického mýtného (EETS). Pro správný výklad této legislativy byl vytvářen prováděcí pokyn (tzv. EETS Application guide), který má za cíl podrobněji rozpracovat požadavky Směrnice a Rozhodnutí na panevropskou službu elektronického mýtného.

Přehled norem

Jako jedna z mála má tato pracovní skupina vypracované i strukturální roztřídění jednotlivých pracovních položek, které je podrobněji popsáno dále. Schéma vymezuje normy z hlediska technologie (vodorovná lišta) a z hlediska typu normy. Jednotlivé typy jsou podrobně vysvětleny pod schématem.

Schéma norem a normativních dokumentů pokrývajících předmět normalizace elektronického mýtného CEN/TC 278/WG 1 a ISO/TC 204/WG 5: