CEN/TC 278 WG 5 Traffic control

Řízení dopravy

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Zdeněk PliškaALMAPRO, s.r.o.; Průběžná 1108/77, 100 00 Strašnice

Historie

Jedná se o relativně novou pracovní skupinu, která byla založena na základě jednání skupiny CEN/TC 278 30.9.2005 v Tromso. První jednání se uskutečnilo 25.1.2006 v Londýně. Do dnešní doby se tato skupina setkala dvakrát. Prvního jednání se zúčastnili pouze zástupci tří zemí, což pro úspěšnou práci nebylo dostačující. Do dnešního dne se podařilo do skupiny získat zástupce 5 zemí (Česká Republika, UK, Holandsko, Německo a Francie). To se podařilo až před druhou společnou schůzkou. Česká republika již v září roku 2005 souhlasila s účastí v této pracovní skupině a její zástupce se také zúčastnil již prvního společného zasedání v lednu 2006. Konvenorem pracovní skupiny CEN/TC 278 WG5 je v současné době Terry Sullivan.

Cíle pracovní skupiny

Hlavním cílem je připravit technickou specifikaci pro dálniční detektory používané pro sběr dopravních dat sloužících pro informování řidičů či management dopravy. Je třeba připravit požadavky z hlediska spolehlivosti, minimální funkcionality, parametrů, datové výměny a z mnoha dalších pohledů. Ve výsledku by mělo být možné každý detektor porovnat s touto technickou specifikací a ověřit zda splňuje požadavky pro instalaci na silniční síti a využití pro sběr dat.

V současné době je třeba detailně formulovat zadání a náplň práce této skupiny. Jednotliví experti této pracovní skupiny dali k dispozici požadavky na detektory v jednotlivých zemích a popis existujících aplikací. Jejich analýza poslouží pro přesnější definici obsahu práce této pracovní skupiny. Tato iniciativa je složitější v tom, že jsou často tyto dokumenty dostupné pouze v jazyce dané země.

Následující otázky si zasluhují speciální pozornost této pracovní skupiny:

  • Je třeba rozlišovat mezi parametry detektorů které jsou fundamentální a těmi, které z nich mohou být odvozeny
  • Ne všechny technologie mohou posloužit k získání všech nadefinovaných parametrů a ne vždy je to požadováno. Je třeba zajistit aby specifikované parametry nevyřadily určitou konkrétní technologii.
  • Třídy vozidel (výsledek klasifikace) se značně liší pro jednotlivé země a aplikace.
  • Parametry kvalita a spolehlivost jsou vzájemně provázané a tvoří velmi důležitou součást analýzy. Zvažuje se příprava zvláštní analýzy.
  • Musí být možné otestovat jednotlivá technologická zařízení zda odpovídají technické specifikaci. Proto součástí specifikace musí být i definice testů.

Závěr

  • V současné době má již tato pracovní skupina dostatečnou členskou základnu pro zahájení práce.
  • Je třeba analyzovat existující dokumenty a na jejich základě upřesnit zadání této pracovní skupiny.
  • Zástupce české republiky také poskytl písemné komentáře a návrhy na další práci a aktivně spolupracuje s mezinárodními partnery.