ISO/TC 204 WG 11 Systémy navádění na trasu a navigační systémy

Seznam je prázdný.

Sekretariát: Německý normalizační institut (DIN)

Konvenor: Wolf Zechnall, Robert Bosch GmbH

Předmět činnosti:

Navádění na trasu poskytuje řidiči orientaci a dodává doporučení, jak dosáhnout cíle cesty. Systémy mají také zvažovat aktuální dopravní situaci při poskytování těchto doporučení a vytvářejí je s ohledem na alternativní druh dopravy.

Když jsou trasy v infrastruktuře vytvořeny, systém ve vozidle obdrží komunikačním spojem vypočítanou trasu.

Pracovní položky WG 11 jsou v první řadě zaměřeny na jednotlivé motorizované řidiče.

Při lokálně řízeném navádění na trasu je hledání trasy a výsledné doporučení trasy prováděno přímo ve vozidle, použitím uložené mapy (dat silniční sítě) v daném místě. Komunikační rozhraní bude harmonizováno mezi lokálně řízeným naváděním na trasu a dynamickou informací TICS.

Při centrálně řízeném navádění na trasu jsou veškeré informace potřebné k hledání cesty a výsledné doporučení trasy prováděny v centru řízení dopravy (např. využitím předefinovaných cestovních tras doplněných aktuálními dopravními informacemi) a následně přenášeny k jednotlivým řidičům.

Úkolové skupiny (SWG)

SWG 11.1 Lokálně řízené navádění na trasu

Konvenor: Shinji Nakamura, Electronics and Information Systems Research Lab, Nissan Motor Go, Ltd.

SWG 11.3 Centrálně řízené navádění na trasu

Konvenor: Markus Brehler, Siemens AG