Činnost komise CEN/TC 278

Činnost komise je popsána zde: http://www.itsstandards.eu/.

Česká republika hostila již tři zasedání CEN/TC 278 v Praze – na jaře 2004, 2009 a 2017, pod záštitou ÚNMZ a MD ČR. Zasedání je obvykle dvoudenní.

CEN/TC 278 spolupracuje s ETSI TC ITS a ISO/TC 204 Intelligent transport systems. 

Spolupráce s ETSI TC ITS probíhá v mnoha oblastech, které pokrývají společnou oblast zájmu. Koordinaci zajišťuje koordinační skupina ITS-CG. 

Většina norem CEN/TC 278 je vytvářena na mezinárodní úrovni v kooperaci s ISO/TC 204 a přináší užitek oběma organizacím. Způsob, jakým se prolínají pracovní skupiny CEN/TC 278 a ISO/TC 204 je znározněn na organizační struktuře.