technická normalizační komise TNK 136

SILMOS s.r.o. je Centrem technické normalizace (CTN) a sekretariátem pro českou technickou normalizační komisi TNK 136 Dopravní telematika (zkratka telekomunikace+informatika), dnes již častěji nazývané inteligentní dopravní systémy (ITS). Tato komise sleduje a účastní se tvorby norem v evropské technické komisi CEN/TC 278 Inteligentní dopravní systémy, v mezinárodní organizaci ISO/TC 204 Inteligentní dopravní systémy a ISO/TC 22/39 Ergonomie.

SILMOS s.r.o. jakožto CTN a sekretariát TNK136 v úzké spolupráci se členy TNK 136 komunikuje s ÚNMZ a Agenturou ČAS na zajištění včasných národních stanovisek a připomínek k vytvářeným normám ve výše zmíněných komisích a zajišťuje překlad vydaných norem pro zavedení do ČSN.

SILMOS s.r.o. koordinuje práce TNK 136 podporované Ministerstervem dopravy, která nad rámec své hlavní činnosti postupně vytváří komlexní systém pro lepší orientaci v normách - StandardLand.

Technické komise CEN a ISO sledované TNK 136

Česká republika je členem Evropského výboru pro normalizaci CEN od roku 1997. V rámci přípravy na toto členství byla činnost technických komisí CEN sledována domácími odborníky s určitým předstihem, v případě Inteligentních dopravních systémů (ITS) byly první dokumenty sledovány již v roce 1994. Práce probíhala v rámci dnes již zrušené TNK 51 Pozemní komunikace. V roce 2003 proběhlo ustavující zasedání nově vzniklé a samostatné TNK 136 Dopravní telematika, která se od té doby podílí na tvorbě norem z komise CEN/TC 278 a ISO/TC 204 a později se zapojila také do komise ISO/TC 22/39 Ergonomie.

Vzhledem k překrývání předmětu působnosti v pracovních skupinách (WG) komisí CEN a ISO se začaly normativní dokumenty vytvářet ve spolupráci, případně se postupně přesunuly pouze do jedné WG z těchto dvou komisí a činnost druhé byla pozastavena,  jak dokresluje níže uvedené schéma. 

 

 

Pracovní skupiny CEN TC 278 Pracovní skupiny ISO TC 204
WG 1 Elektronické vybírání poplatků WG 5 Vybírání poplatků a mýtného

WG 2 Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parku (pozastavena)

WG 7 Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parku
WG 3 Veřejná doprava osob WG 8 Veřejná doprava/nouzová doprava
WG 4 Dopravní a cestovní informace WG 10 Systém cestovních informací
WG 5 Řízení dopravy (pozastavena) WG 9 Dopravní informace a řízení dopravy
WG 7 Prostorová data ITS (pozastavena) WG 3 ITS databázové technologie
WG 8 Silniční dopravní data  
WG 9 Vyhrazené spojení krátkého dosahu (pozastavena)
WG 15 Vyhrazené spojení krátkého dosahu pro aplikace TICS
WG 10 Silniční vozidla – rozhraní člověk-stroj ISO TC 22 SC 39 Ergonomie
WG 12 Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů WG 4 Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů
WG 13 Architektura ITS (pozastavena) WG 1 Architektura ITS
WG 14 Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (pozastavena)
 
WG 15 eSafety (tísňové volání eCall)  
WG 16 Kooperativní ITS (C-ITS) WG 18 Kooperativní ITS (C-ITS)
 WG 11 Systémy navádění na trasu a navigační systém (zrušena) WG 14 Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci
WG 17 Urban ITS  
  WG 16 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)
  WG 17 Přenosná zařízení v systémech ITS