Činnost komise ISO/TC 204

ISO/TC 204 spolupracuje kromě CEN/TC 278 (viz Činnost komise CEN/TC 278) s řadou dalších komisí. Za zmínku stojí spolupráce s ISO/TC 22 Silniční vozidla a ISO/TC 104 Kontejnery.

Komise se schází dvakrát ročně. Před zasedáním konvenorů probíhají i zasedání jednotlivých WG, proto zasedání ISO trvá celý týden. Na jaře 2011 byla Česká republika poprvé v historii hostitelem zasedání ISO/TC 204 (11. až 15. dubna).

Svou činnost komise řídí skrze vzestupnou řadu číslovaných dokumentů, které jsou přístupné registrovaným členům. Dostupné informace jsou k dispozici na vyžádání od SILMOS CTN.