Struktura komise ETSI/TC ITS

Komise je strukturována do pracovních skupin (WG) a dále do užších úkolových skupin (STF). Komisi předsedá pan Soeren Hess, Daimler AG, technickou podporu zajišťuje pan Martin Arndt a v roli pomocného koordinátora se angažuje paní Forina Marlène.

Pracovní skupina WG 1 má jednu úkolovou skupinu STF 404, pracovní skupina WG 2 má tři úkolové skupiny STF 398, STF 372 a STF 365, pracovní skupina WG 3 nemá žádnou úkolovou skupinu, pracovní skupina WG 4 má dvě úkolové skupiny STF 395 a STF 359 a pracovní skupina WG 5 také nemá žádnou úkolovou skupinu. Úkolová skupina STF 405 vytváří normy spadající pod organizaci WG 1 (Specifikace zkoušení shody pro CAM & DNM) a WG 3 (GeoNetworking atp.). Přehledněji viz níže: