MISS DD 2006

Učitelské noviny,  č.19/2006

MISS dětských domovů posedmé 

Soutěž Miss dětských domovů nepřivádí dívky do světa modelek obletovaných agenturami. Dává jim příležitost ukázat, že i ony jsou krásné, chytré, umějí se pohybovat i prezentovat své zájmy… Již posedmé se sešla děvčata z dětských domovů z různých částí ČR, aby změřila své schopnosti, dovednosti a vzhled v soutěži, kterou pro ně přichystal Dětský domov ve Volyni.

Jedenáct děvčat, vítězek z kol jednotlivých dětských domovů, se sešlo v období 14 dnů dvakrát. Nejprve na soustředění ve Volyni, kde se secvičovala choreografie finálového kola, dolaďovala volná disciplína, zdokonalovala správná chůze… Děvčata se poprvé ve svém životě setkala se vším, co k takové soutěži patří – s péčí kosmetičky i kadeřnice. Cílem soustředění bylo nejen připravit dívky na finále, ale také jim nabídnout příležitost k navázání nových přátelství. K dalším cílům patřilo i odstranění stresu, nervozity, nejistoty z vystoupení před publikem, které je tvořeno zástupci dětských domovů, veřejností, ale i představiteli sponzorů, politických orgánů…

Finále pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka se konalo 8. dubna v Sokolovně ve Strakonicích. Příjemnou atmosféru navodil moderátor akce Michal Jančařík. Člověk, kterého známe z televizní předpovědi počasí, dokázal zdravě vyprovokovat publikum, ale hlavně soutěžící. Svým šarmem je úspěšně převedl přes úskalí otázek.

Porota vedená 1. vicemiss MISS ČR 2004 Michaelou Wostlovou neměla jednoduchou úlohu, protože výkony dívek byly velice vyrovnané. A jak všechno dopadlo? MISS dětských domovů 2006 se stala Adriana Vavreková z Písku, 1. vicemiss Zdeňka Stieberová ze Senožat a 2. vicemiss a Miss Sympatie Jarmila Pohlodková z Volyně.

Na všechny finalistky čekala řada věcných cen – šperky počínaje, přes různé sportovní věci jako např. stan, spací pytel, až po šicí stroj a kosmetické přípravky. Za jejich zajištění děkuje pořadatel všem sponzorům, jejichž zástupci se účastnili slavnostního finále. Tři nejúspěšnější děvčata si vedle věcných cen užijí i víkendový pobyt v hotelu Holiday Inn v Praze. MISS 2006 Adriana Vavreková pak získala třídenní leteckou cestu do Barcelony.

Ocenění však patří i pořadatelům – nadšenému týmu pracovníků Dětského domova Volyně (Jiřímu Pánovi, Anežce Hosnedlové, Jarmile Havlíkové, Věře Kornouškové) společně s jejich pomocníky(Monikou Bubrlovou, Helenou Bůžkovou, Miluší Havelkovou), bez kterých by tak náročnou akci nebylo možno připravit – jak po ukončení soutěže zdůraznil jménem sponzorů Igor Večerka z Brna.