Slovo pořadatele

Článek Učitelské noviny 25/2007, na straně 19 zveřejnily:

MISS DĚTSKÝCH DOMOVŮ: CO SE VŠECHNO DÁ UDĚLAT, KDYŽ JE ZÁJEM

PhDr. Mgr. Jiří Pán, ředitel Dětského domova a ZŠ ve Volyni s předsedkyní poroty, 1. vicemiss Miss ČR 2004 Michaelou Wostlovou

Osm let se daří organizovat pro děvčata ve věku od 13 do 18 let, která jsou v dětských domovech, soutěž MISS DD. Organizátorem je DD Volyně, který si soutěž nejen vymyslel, ale po celou dobu její existence ji organizuje.

Soutěž je koncipována obdobným způsobem jako MISS ČR pořádaná již dvacet let panem Zapletalem. Nejprve se organizují místní kola na dětských domovech, které se do soutěže přihlásí nejpozději do konce běžného kalendářního roku.

Z místních kol postupují vítězka a první vicemiss (jako náhradnice) pro případ, že by nejlepší ze zúčastněného DD z různých důvodů nemohla soutěž absolvovat.

Čtrnáct dnů před finále se děvčata sjedou do Volyně na třídenní soustředění, kde se připravuje choreografie finálového klání, upravují se volné sestavy, aby jejich časová dotace nepřesáhla stanovený limit. K vystoupení děvčat se připojují doprovodné programy, aby celkový ráz soutěžního dne byl společenským vyvrcholením celoroční přípravy.

Děvčata si prohlédne kadeřnice, kosmetička, své řekne i choreograf, aby při finálové soutěži byla děvčata pravými královnami. Finále se spolu s dětmi, které přijely své "vyslankyně" podpořit, účastní mezi diváky i řada sponzorů, jenž připravují pro děvčata hodnotné odměny. Jedním z nich je SILMOS s.r.o. a Nová Róba, obě z Brna, kteří pro letošní vítězky připravili kromě darů, které si děvčata odvezla ze soutěže, i dvoudenní pobyt v Brně se zajímavým programem. Nechybělo kulturní a sportovní vyžití, návštěva Macochy a vyhlídkový let nad Brnem. Firma Nová Róba ušila třem nejúspěšnějším děvčatům společenské šaty.
Dívky v brně také pracovaly. Jako modelky předvedly a "nafotily" řadu dalších šatů pro katalog, který studio Nová Róba využije ke své prezentaci. Již tradičně připravují dar pro nejkrásnější dívky DD také ČSA. Je jím zážitek, který se v životě děvčat možná nebude opakovat - zahraniční let. Po dva minulé roky bylo cílem cesty MISS DD Španělsko - Barcelona, letos bude hostit nejkrásnější dívku dětských domovů Francie - Paříž. Nelze vyjmenovat všechny, kteří se na soutěži podílejí nebo pro její zdar přispívají. Je krásné, že se najdou jedinci a organizace, kterým není líto věnovat svůj čas a prostředky na podporu výchovy a poznání krásných věcí dětem, které ne vlastní vinou nemohou prožívat své dětství v kruhu rodiny, ale v zařízeních státní péče.

Jiří Pán, ředitel školy a školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivní výchovné péče, Volyně.

více na http://www.ddssvolyne.cz/ a http://www.novaroba.com/