"RODIČE MISS DD"

Možná bude překvapující fakt, že velká část dětí z dětských domovů má své rodiče, zná je, může se s nimi stýkat. Ale z nejrůznějších důvodů, které jsou v každém jednotlivém případě pečlivě zkoumány, je výchova dětí v dětském domově nástrojem k jejich ochranné a řádné výchově. Pedagogický personál tvoří „tety“ a „strejdové“ a základním cílem je i při kolektivní výchově v dětech vypěstovat a posilovat vědomí příbuzenských vazeb jako v rodině.

Použité označení „rodiče“ – v uvozovkách pro akci Miss dětských domovů není náhodné. Označuje ty, kteří se svým podílem na uskutečnění každoroční akce přihlásili zástupně k roli skutečných rodičů. Není pochyb, že skutečným „tátou“ Miss dětských domovů je PhDr. Jiří Pán a stejně tak nezastupitelnou „mámou“ Miss dětských domovů je Mgr. Anežka Hosnedlová. Ovšem tým stálých spolupracovníků, který je v jádru po léta neměnný a který spojuje všechny jednorázové „rodiče“ Miss dětských domovů v jeden celek, je mnohem větší.

Kromě toho akce Miss Dětských domovů je svou atmosférou a viditelným znamením dobrého skutku zcela mimořádná i pro sponzory. Nezní to paradoxně, když bylo řečeno, že i sponzoři jsou vděčni za to, že se mohou jakýmkoliv způsobem, pomocí příspěvku podílet na zdaru této soutěže.

V roce 2007 byla spontánním rozhodnutím kolegia sponzorů založena nová tradice. Samotní sponzoři se rozhodli vyjádřit své uznání těm, kteří dlouhodobě pracují na zdaru Miss dětských domovů. Bylo tedy pochopitelné, že na slavnostním rautu nejen pro sponzory, ale především pro všechny finalistky v krásných šatech byly předány první diplomy těm nejzasloužilejším:

  1. PhDr. Mgr. Jiří Pán obdržel čestný titul „PÁN DĚTSKÝCH DOMOVŮ“
  2. Mgr. Anežka Hosnedlová obdržela čestný titul „ MRS. DĚTSKÝCH DOMOVŮ“

V roce 2008 přibyla mezi oceněné finalistka soutěže Miss České republiky 1999 Monika Bubrlová Žahourová, která po léta připravuje děvčata k základním dovednostem skutečné miss – od překonání trémy na jevišti, přes vlastní vystoupení až po ty zdánlivé samozřejmosti a přesto nesnadno naučitelné „ženské“ dovednosti – úsměv, chůzi, dokonce chůzi na podpatcích, nošení šatů a všechno to, co se může jen předvést, osobně předat, co se nikde neškolí a neučí. Tuto nenahraditelnou zkušenost může předat jen opravdová Miss:

  1. Monika Bubrlová Žahourová obdržela čestný titul „DOŽIVOTNÍ MISS DĚTSKÝCH DOMOVŮ“